Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Nov 30, 2020

Každý mesiac čo sú školy zatvorené, deťom ukrojí z ich budúcich príjmov, tvrdí to Tomáš Hellebrandt z Útvaru hodnoty za peniaze. Deťom tak zatvorené školy doslova berú ich životné šance a výrazne negatívne to vplýva aj na budúcu životnú úroveň celej krajiny. Dôvodom je až prekvapivo nízka efektivita online vzdelávania.