Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Nov 30, 2020

Na Slovensku máme už viacero inštitúcií a ľudí, ktorí sa problematike dezinformácií venujú z rôznych uhlov. Teraz však musí štát vyriešiť koordináciu všetkých zainteresovaných.

Do Disinforeportu dnes prijal pozvanie riaditeľ Kancelárie Rady pre Vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš, ktorý poukazuje na to, že ďalším dôležitým a často prehliadaným problémom, ktorý musíme nevyhnutne riešiť je komunikácia so sociálnymi sieťami. Hovorí, že mechanizmy a kontakty už existujú, stačí naše úsilie zjednotiť.

Moderuje Victor Breiner.