Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Apr 30, 2022

Spolu s konvenčnou vojnou na poliach a v mestách prebieha aj vojna informačná. Tak, ako iné štáty, aj Slovensko je terčom dezinformácií a propagandy. Výskumy ukazujú, že viera Slovákov v prokremeľské naratívy je pomerne vysoká.

Ako sú na tom Slováci s vierou v prokremeľské naratívy? Aké faktory to ovplyvňujú Existuje u Slovákov prepojenie medzi vierou v ruské dezinformácie, a tie o Covide-19? Ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí dezinformáciám podľahli? A ako by proti nim mohol bojovať štát?

Aj o tom sa v novej epizóde podcastu Disinfo Report organizácie Infosecurity.sk rozpráva Tonka Zsigmondová s výskumníčkou Ústavu experimentálnej psychológie SAV Vladimírou Čavojovou.