Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Sep 30, 2021

Bratislavské regionálne ochranárske združenie chráni a obnovuje vzácne biotopy na Podunajsku a v Karpatoch, venuje sa obnove riečnych ramien a mokradí či výsadbe pôvodných druhov drevín. Aktuálne riši aj viacero projektov, ktorých úlohou je ochrana rastlín a živočíchov. Za úlohu má realizáciu praktických ochranárskych opatrení v územiach Natura 2000. Čo to znamená a akým rôznym činnostiam sa venuje nám v podcaste prezradila Andrea Froncová. 

Čo sa v EKOcaste dozvieš?

  • Dochádza k výraznému úbytku hmyzu. O aké druhy ide? Prečo potrebujú ochranu? 
  • Ktoré faktory ovplyvňujú vysychanie riek Dunaj, Ipeľ a Váh?
  • Je predstava, že by slovenské sídliská boli odolné voči zmene klímy, realistická?
  • Združenie sa zameriava na ochranu sysľa pasienkového. Čo mu škodí a ako mu škodí človek?
  •  Ostrov Veľký Lél je dobre známy na oboch stranách Dunaja ako jeden z posledných veľkých dunajských ostrovov s rozlohou viac ako 250 hektárov. Ako prebieha cezhraničná spolupráca?