Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Mar 29, 2020

Bezdomovci. Obyvatelia ulíc, záhradných chatiek, stanových mestečiek, priestorov pod mostami či teplovodných kanálov. Aj na Slovensku ide o nemalú skupinu ľudí. Pandémia ich pripravuje aj o to málo, čo im dávalo nádej – napríklad o plné ulice ľudí ochotných podeliť sa. Dnes zívajú prázdnotou. 

Jozef Kákoš z najväčšej nocľahárne pre bezdomovcov v krajine, ktorú spravuje nezisková organizácia Depaul Slovensko - k tomu hovorí aj novej skúsenosti týchto dní. Koronavírus už stíha „vyrábať“ aj nových bezdomovcov. V hlavom meste pribúda ľudí, ktorí pre stratu príjmu prichádzajú o ubytovne a strechu nad hlavou hľadajú práve v nocľahárňach pre bezdomovcov. 

Ako sa pandémia dotýka života bezdomovcov? Ako je zabezpečená ich prevencia a ochrana? Majú kde prečkať prípadný čas karantény? 

Moderuje Jaroslav Barborák.