Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


May 29, 2021

Pálfi patril v Rakúsko-uhorskej monarchii k najbohatším občanom. Odzrkadlilo sa to aj na Bojnickom zámku, ktorého prestavbou bol až posadnutý. Inšpiráciou pri jeho prebudovaní mu boli francúzske hrady. Zámok oplýval vymoženosťami, ktoré boli v strednej Európe veľmi vzácne. Nachádzal sa tam vodovod, splachovacie toalety a aj teplovzdušné kúrenie.