Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Apr 30, 2021

Časť Bratislavy, v ktorej Nemci a Židia žili spolu - priamo pod Bratislavským hradom. Dnes už neexistuje a na jej mieste je moderná výstavba.

Stoja však ešte posledné historické budovy - a v jednej z nich je Múzeum kultúry Karpatských Nemcov na Slovensku. 

Podcast Múzeum vzniká v spolupráci portálu Aktuality.sk so Slovenským národným múzeom. 

Moderuje Peter Hanák.