Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Apr 30, 2022

Slovenské národné rady boli v histórii tri – a všetky vznikli v zlomových obdobiach. Poslanci zasadali aj v súkromných domoch, zmestili sa do jednej miestnosti. Keď bolo treba, vzali do ruky zbraň a bojovali.

Vedeli by ste vymenovať všetky tri slovenské národné rady z histórie? Prvé dve existovali len krátko a rozhodne nešlo o profesionálnych politikov. A viete, kto bol prvý slovenský profesionálny novinár?