Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


May 31, 2021

Myslieť treba nielen na príjmy ale aj na záväzky.

Čo je moje, to je tvoje. Takto by sa dal v krátkosti zhrnúť právnický termín „bezpodielové vlastníctvo manželov (BSM)“, ktoré vznikajú uzatvorením manželstva.

Ak manželstvo funguje bez ťažkostí, náhle delenie majetkových partnerov pravdepodobne bude pokračovať.

Nie čo v prípade rozvodu? Ako je to s prípadnými dlhmi? A čo sa stane, ak začne jeden z manželov podnikať - môže to byť druhý pripravovaný o dom či byt?

Aj na tieto otázky odpovedajú v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk tajomník Realitnej únie a advokát Mojmír Plavec.