Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jun 27, 2022

Nedostatok potravín vzhľadom na geografickú polohu Slovenska a hustotu obyvateľstva zatiaľ nie je reálnou hrozbou. Napriek tomu sa stále vo väčšej miere spoliehame na dovoz produktov zo zahraničia. Prečo to tak je a ako tento stav zmeniť sme sa rozprávali s Martinom Hubinským, podpredsedom Dozornej rady Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory a segmentovým manažérom VÚB banky.