Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jan 31, 2022

Slovensko má mimoriadne šťastie v tom, že má bohaté zásoby pitnej vody, ktorá je zdravá, čistá a kvalitná. Práve preto by sme si mali uvedomovať, že ju treba chrániť. 

Zdrojov významného znečistenia pitnej vody na Slovensku pribúda a ľudia sa čoraz viac pýtajú, odkiaľ sa sem znečistenie dostáva, aká je budúcnosť našich zdrojov a čo môže spôsobiť klimatická kríza. 

Annamarie Velič z občianskeho združenia Za našu vodu nám v podcastovom rozhovore odpovedala na viacero otázok, ktoré sa týkajú nášho podzemného pokladu. 

Čo sa v Ekocaste dozviete?

  • V sedimentoch Zemplínskej šíravy sa našli PCB látky. Môže mať čo i len preglgnutie fatálne následky? 
  • Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. Čo ho najviac ohrozuje? 
  • Aké miesta kumulujú pitnú vodu a je potrebné strategicky ich chrániť?
  • Ktoré záťaže na Slovensku je nutné riešiť okamžite?