Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Apr 30, 2021

Pondelková informácia o návrate fanúšikov potešila športovú obec. Žiaľ, zdá sa, že iba nakrátko. Splniť podmienky Úradu verejného zdravotníctva nebude jednoduché a znenie vyhlášky už atakujú aj športové zväzy. Najkritickejšie hlasy zaznievajú z prostredia futbalu. Tejto téme sa budeme venovať v našom dnešnom podcaste.