Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Aug 31, 2021

Dlhodobé výskumy a štatistiky ukazujú, že každoročne klesá pokles fyzickej aktivity u detí do 18 rokov a naopak, zvyšuje sa počet hodín trávených sedavými aktivitami. Najnovšie štúdie sú dokonca so závermi, že k zníženiu fyzickej aktivity prichádza už po šiestom roku života.