Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Apr 29, 2021

Tituly pred menom nám spokojnosť a šťastie neprinesú, pre spokojný a šťastný život je oveľa dôležitejšia emocionálna inteligencia než IQ, hovorí epidemiologička Alexandra Bražinová. Tá stojí za programom Zippyho kamaráti, ktorý rozvíja v 5 až 10 ročných deťoch práve tieto emocionálne a sociálne zručnosti a dnes je doňho zapojených už niekoľko tisíc detí. 
 

Mnohí odborníci hovoria, že medzi najväčšie obete pandémie Kovidu patria deti. Tak ako sme v prvej vlne školy nezatvárali ako posledné, rovnako tak dnes školy neotvárame ako prvé. Mnohé naše deti tak namiesto školy sedeli prakticky celý rok doma.

 

 

Dnes sa deti postupne do škôl vracajú, no škola - to nie sú iba vedomosti. Škola, to je aj miesto, kde sa deti učia prežívať prvé lásky, vyrovnávať sa s prvými sklamaniami, ale aj súcitiť so slabšími či postaviť sa za svoje názory a uniesť tlak okolia. O to všetko mnohé deti za uplynulý rok prišli a mnohé z nich nemajú ani také domáce prostredie, ktoré by ich naučilo hovoriť o tom, čo cítia a vyjadriť svoje pocity.

Zippyho kamaráti je program práve pre ne, pretože deťom pomáha vyjadriť svoje emócie, riešiť konflikty, vyrovnávať sa so zmenami i stratami - a to vrátane smrti.

O tom, čo sa v ňom deti naučia, kto je Zippy a prečo je súčasťou programu aj návšteva cintorína nám v dnešnom rozhovore porozpráva epidemiologička Alexandra Bražinová. No a v druhej časti podcastu sa zo záchranárom Viliamom Dobiášom ohliadneme za prácou Slovenského červeného kríža, ktorý v časoch pandémie neraz musel učiť dokonca ešte aj to, ako si správne umývať ruky.