Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Mar 31, 2023

S historickými udalosťami či krivdami, ktoré sme sami spáchali, sme sa doposiaľ nevyrovnali. Po období fašistického Slovenského štátu u nás neprebehol systematický proces denacifikácie, a nedokázali sme sa vyrovnať ani so štyridsiatimi rokmi komunistického totalitného režimu. Ako národ tak máme problém vysporiadať sa s obdobiami, kedy sme kolaborovali so zlom, alebo kedy nás zlo postihlo.
 
Z čoho vyplýva vyššia miera antisemitizmu na Slovensku v porovnaní s inými európskymi štátmi? Aké mýty o Židoch na Slovensku kolovali počas 20. storočia a pretrvávajú niektoré z nich do súčasnosti? Ako bol v minulosti zneužívaný odkaz boja proti fašizmu či komunizmu a aké sú jeho dnešné prejavy? Ako vplýva slabá skúsenosť so slobodou v slovenských dejinách na súčasné demokratické piliere?
 
Akú úlohu pri posilňovaní mýtov, šírení dezinformácií a propagandy o menšinách zohrávajú sociálne siete? Akým výzvam čelíme v oblasti slobody slova a ako ju môžeme redefinovať? Môže dokumentovanie histórie a konkrétnych príbehov pozitívne budovať historickú pamäť? Aké ďalšie aktivity sú pre tento cieľ podstatné? Má výuka dejepisu na slovenských základných a stredných školách deficity pri poukazovaní na totalitné nástrahy?
 
Aj o tom v novej epizóde podcastu Disinfo Report organizácie Infosecurity.sk hovorí Tonka Zsigmondová s Jurajom Rizmanom z organizácie Post Bellum.