Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jun 7, 2023

Seriózne verzus dezinformačné médiá. Čím sa líšia? A akým spôsobom sú financované? V podcaste sme sa pýtali odborníka na informačnú bezpečnosť Tomáša Kriššáka.

Seriózne médiá sú vo svojom financovaní vždy transparentné. Vždy zverejňujú zdroje svojho financovania, vždy majú k dispozícií svoje účtovníctvo, vedia sa doznať k tomu, odkiaľ ich financie pochádzajú, hovorí Tomáš Kriššák. Podľa neho je to princíp, ktorý pomáha, aby kriticky mysliaca časť verejnosti médiám tohto druhu dôverovala. 

Je obrovský rozdiel medzi tým, ako fungujú transparentné médiá, ktoré sú financované zo zdrojov pochádzajúcich zo Slovenska, od slovenských občanov, prípadne od nejakých transparentných investorov a tým, čo reprezentuje obrovský dezinformačný ekosystém, hovorí odborník. 

V podcaste sa okrem financovania médií dozviete viac aj o ich celkovom fungovaní, o ich autoroch a priblížime aj účel dezinformačných médií. 

Podcast pripravila Veronika Szabová, v postprodukcii spolupracoval Adam Obšitník.