Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Sep 29, 2020

Šport sa ukladá na jesenný spánok. Pandémia udrela na Slovensku vo väčšej sile ako počas marca a apríla. Krízový štáb zaviedol v boji s koronavírusom takmer likvidačné opatrenia. Hromadné podujatia dostali od 1. októbra zákaz. Výnimku budú tvoriť iba tie, kde sa všetci aktéri preukážu negatívnym testom nie starším ako 12 hodín. Bolo správne takto zasiahnúť do sveta športu?