Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Oct 30, 2021

Útoky na Európsku úniu a NATO, podpora štátov s prvkami autokratických režimov, či dezinformácie týkajúce sa ochorenia Covid-19. Týmito, a tiež inými témami v posledných mesiacoch žila slovenská dezinformačná scéna.

O tom, čo sa šírilo slovenským internetom od mája do augusta 2021 sa rozpráva Tonka Zsigmondová so zástupcom šéfredaktora Infosecurity.sk Petrom Dubóczim.