Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jul 30, 2022

Na Slovensku zohráva občianska spoločnosť v boji proti dezinformáciám kľúčovú rolu. Potrební sú najmä aktívni digitálni občania, ktorí by mali silnú vôľu zvyšovať kvalitu informačného prostredia a do digitálneho priestoru prenášať demokratické a občianske hodnoty.

Ako boj proti dezinformáciám ovplyvnila pandémia COVID-19 a posledná zmena vlády? Spolupracujú v boji proti dezinformáciám aktéri štátneho, občianskeho a súkromného sektora? Aké sú príčiny silnej dôvery Slovákov v konšpiračné teórie, propagandu a dezinformácie? Ako napomáhajú dezinformátori vytváraniu toxicity v spoločnosti? Má Slovensko deficity v budovaní štruktúr na boj proti dezinformačnému obsahu?

Aj o tom v novej epizóde podcastu Disinfo Report organizácie Infosecurity.sk hovorí Tonka Zsigmondová s expertom na informačnú bezpečnosť v Gerulata Technologies Tomášom Kriššákom.