Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Aug 27, 2020

Zvierací ombudsman ako občianske združenie zabezpečuje právnu a odbornú pomoc útulkom aj verejnosti v prípadoch týrania či iného zlého zaobchádzania so zvieratami. Zástupkyňa Zuzana Stanová prišla do nášho štúdia a porozprávala nám nielen o prísnejších zákonoch pre tyranov, ale aj o tom, ako môže pomôcť každý z nás.