Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


May 31, 2020

Ak by sa dnes k nám Kristus vrátil, opäť by sme ho odsúdili, on by sa totiž vrátil ako gej či chudobná rómska žena, hovorí evanjelická farárka Anna Polcková.  Podoba kresťanstva ponúkaná našimi cirkvami je podľa nej deformovaná a s kristovým posolstvom nemá nič spoločné. To, čo hlása vplyvný farár Kuffa je bohoruhačstvo a takéto kresťanstvo nemôže dlhodobo prežiť.

Cirkvám by prospela odluka od štátu a bolo chybou, že sa tento sľub z Novembra 89 nenaplnil, tvrdí farárka Polcková.