Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Mar 31, 2022

V čase 2. svetovej vojny bol Ivan Bergida ešte malý a udalosti z tohto obdobia  sa  dozvedel hlavne cez rozprávanie rodičov. Osudy jeho rodiny, z ktorej mnohí zomreli, a tiež a povojnový antisemitizmus ho doviedli k emigrácii do Nemecka. Ako vývojár v IBM zažil technologicky fascinujúce obdobie zrodu mikroprocesorov.  V čase nahrávania rozhovoru v roku 2021 žil v Mníchove.