Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Oct 30, 2021

Andrej Kmeť bol kňaz, zakladateľ slovenskej muzeálnej spoločnosti. Bol tiež zberateľ, polyhistor a vášnivý botanik. Venoval sa tiež archeológii a daroval múzeu dokonca aj kostru mamuta.

Podľa kurátorky Evy Uherčíkovej bol výnimočný polyhistor, akých je dnes málo. „Patril medzi polyhistorov, ktorých v dnešnej dobe nemáme,” opisuje. 

Andrej Kmeť mal obrovskú zbierku rastlín - herbár. V budove prírodovedného múzea ho nájdete v obrovských šestnástich skriniach. Začal ho tvoriť už počas svojho štúdia. „Ľudia mu posielali herbárové položky - jednak na určenie, ale vypomáhali si aj keď posielal druhy, ktorým sa nevenoval,” vysvetľuje kurátorka Uherčíková.

Uherčíková v podcaste tiež opisuje, že do zbierky musel investovať veľa času a vlastných financií. Celú zbierku napokon previezol na šiestich senných vozoch do múzea v Martine. Prečo celoživotnú zbierku len tak daroval? „Túžil po tom, aby slovenský národ mal svoj “dom”, aby sa dedičstvo predkov zanechalo,” vysvetľuje.

Podcast vzniká v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

Moderuje Denisa Hopková.