Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jun 28, 2020

„Ocitli sme sa v strede mesta Phnom Pénh v Kambodži. Okolo nás boli stovky až tisíce ľudí. Mužovia, ženy, deti...Ležali na uliciach bez akejkoľvek pomoci. Dovtedy som si to nevedel predstaviť“. Na počiatku bol šok. Šok zo zažitého, ako hovorí Martin Bandžák. Pred dvoma desaťročiami ho zažil v Kambodži a jednoducho nechcel prijať fakt, že dospelým a deťom s nákazou HIV sa nedá pomôcť, ako hovorili miestne štruktúry. „Liečiť HIV pozitívnych nie je udržateľné“ - presviedčali ich úrady.

Deklarované „nedá sa“ malo byť štartom čohosi väčšieho, čo sa za dve desaťročia rozšírilo na tri svetadiely. Z Ázie do Afriky a Latinskej Ameriky. Paradoxne – so slovenským pôvodom. Tak postupne vznikala medzinárodná zdravotnícka humanitárna organizácia Magna.

Z prvotnej misie medzi nakazenými vírusom HIV sa postupne stali obete epidémií, prírodných nešťastí a ozbrojených konfliktov. S cieľom v postihnutých oblastiach poskytovať nielen zdravotnícku pomoc, ale o týchto oblastiach a situáciách aj informovať a otvárať tak oči, ako hovorí zakladateľ Magny Martin Bandžák.

„Vďaka našim humanitárnym aktivitám sa dostávame do oblastí, kam novinári neraz nemajú prístup. Cez príbehy, ktoré zachytávame, verím že prebúdzame v našich končinách povedomie, že sa tu máme veľmi dobre oproti ľuďom v Sýrii či Kongu. Máme im myslím až povinnosť pomáhať.“

V čase koronakrízy prvýkrát pomáhali aj na Slovensku. A bola to údajne skúsenosť porovnateľná s chaosom krajín tretieho sveta.

Aktuálne sa uchádzajú o podporu svojich projektov v kampani „Pochod za život“.

Moderuje Jaroslav Barborák.