Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Aug 28, 2020

Je pamätníkom historického míľnika, ktorý Slovensko dostal na stranu víťazov Druhej svetovej vojny. Keď sa 29. augusta 1944 rozpútalo Slovenské národné povstanie, mal len 18 rokov a na otcovu otázku, či si svoju účasť v Povstaní dobre premyslel, odpovedal: Áno.

Dnes 94-ročný Branislav Tvarožek, držiteľ viacerých ocenení za boj s totalitnými režimami, spomína na momenty zo svojho života, ktoré ho zaviedli do Vysokoškolského strážneho oddielu – špecializovanej jednotky, ktorú vytvoril slovenský povstalecký generál Ján Golian, ale i do nemeckého zajatia a po konci vojny i do pracovného tábora v Jáchymove, kam ho pre pomoc bratrancovi poslali komunisti.

Vypočujte si špeciálny podcast Aktuality Nahlas k 76. výročiu Slovenského národneho povstania. 

Podcast pripravila Stanislava Harkotová.