Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jun 30, 2021

Počet detí s vážnymi psychickými problémami narastá, Slovensko však pre ne nemá dostatok lekárov ani lôžok.
 

Je to zúfalé, k deťom tejto krajiny sa vôbec nesprávame dobre. Dnes „hasíme“ len tie najvypuklejšie problémy, ale následky ešte len uvidíme, hovorí primár psychiatrickej kliniky NÚDCH Ján Šuba.

Na Slovensku rastie počet detí s poruchami príjmu potravy, rastie počet detí, ktoré zápasia s úzkosťami, panikou či depresiami.

Narastá aj počet detí, ktoré sa režú, pália či sa inak sebapoškodzujú, a vzrastá i počet detí, ktoré svoje problémy riešia alkoholom, tabletkami či inými závislosťami.

Sú skrátka v problémoch a pýtajú si našu pomoc. Na Slovensku je však menej ako 50 detských psychiatrov a štát nemá ani dostatok urgentných lôžok či lôžok v doliečovacích zariadeniach.

Čo dnes trápi detské duše a čo im vieme reálne ponúknuť, keď zápasia s úzkosťami, depresiami či majú niekedy taký veľký strach, že by radšej zvolili odchod z tohto sveta? A s akými problémami zápasí slovenská detská psychiatria? Témy pre primára kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb Jána Šubu.

Ráno Nahlas s Braňom Dobšinským