Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Dec 30, 2021

Humor prelamuje tabu, ale nesmie ubližovať. Tým nám pomáha prežiť aj utrpenie a hrozbu smrti, hovorí zdravotný klaun Pavol Mihaľák. Ako člen organizácie Clowndoctors lieči deti, ale aj seniorov, svojim úsmevom priamo v nemocniciach - a to aj na tých najťažších oddeleniach. Kľúčový je rešpekt k pacientovi, tvrdí.

Čo je pointa liečby humorom, je jazyk vtipu univerzálny, ako rozveseliť onkologicky chorého pubertiaka, ako neprekročiť hranice pri pacientoch, ktorí bojujú s utrpením a neraz čelia aj hrozbe smrti a ako sa nenechať zlomiť utrpením detí? Témy Rána Nahlas s klaunom Pavlom Mihaľákom alias doktorom Dodom Cikajom.

Počúvate Ráno Nahlas, pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Dobšinský.