Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


May 30, 2021

Vypočujte si prvý diel podcastu Chutný. Hosťom je šéfkuchár Marek Ort.

V jedle nesmie chýbať chuť.

Veľmi skoro sa rozhodol, že bude kuchárom. „Už na základnej škole ma to bavilo. Ako bonus bolo, že sme boli viac s babami. Na strednú školu som sa rozhodol ísť na učňovku a vyučovať sa za kuchára. Prvé roky sa učíš krájať zeleninu a čistiť zemiaky. Ale kto nevie krájať, nemôže uvariť dobré jedlo ”, otvára diskusiu Ort.