Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Feb 28, 2022

9. februára sme sa stretli v Štúdiu 12 s hosťmi diskusie: Lujzou Garajovou Schramekovou a Matejom Beránkom. Vedeli sme o eskalujúcom napätí na Ukrajine. A poznali sme agresora, Rusko. 
V tom čase sme verili, že k ozbrojenému konfliktu nedôjde. 
 
Situácia sa však dramaticky zmenila. 
Dnes je úplne nevyhnutné rozprávať sa s deťmi o vojne. Pracovať s naším vlastným strachom a ochraňovať ten ich. 
 
Súčasne je nevyhnutné rozprávať sa o dezinformáciách na internete. Dnes ešte intenzívnejšie potrebujeme súdržnú, citlivú a stále racionálnu spoločnosť. Ohliadnutie do nedávnej minulosti nám môže iba pomôcť. 
 
Diskusia vznikla v rámci projektu ODHAĽOVANIE A BOJ PROTI DEZINFORMÁCIÁM V ONLINE/OFFLINE PROSTREDÍ PROSTREDNÍCTVOM AKTIVÍT INŠPIROVANÝCH TZV. MODERNÝMI DEJINAMI SLOVENSKA A EURÓPSKOU PAMÄŤOU, ktorý podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.