Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


May 29, 2021

Zuzana Petreje, rodená Uličná, rozpráva o svoju pomoc partizánom počas povstania ako keby hovorila o výletoch do prírody, taká samozrejmá bola jej pomoc. Táto dáma plná života, ktorá mala v čase nášho rozhovoru 94 rokov, vždy vedela vycítiť čo je správne a robila to prirodzene a bez veľkých gest, aj keď pri tom v čase vojny riskovala život. Lebo keď ide o dobro, neexistujú alternatívy.