Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jun 30, 2021

Marta Györiová, za slobodna Grossmanová, patrí do druhej generácie holokaustu, ktorá prežívala a prežíva traumu svojich rodičov. Niektorí preživší svoje skúsenosti svojim deťom hovoria, iní ich vytesnili. Pani Marta o osudoch svojich rodičov veľa nevie, lebo o nich mlčali a ona sa nepýtala. Jej príbeh je však silný a viacvrstvový.

Osud pani Marty je výnimočný - obaja jej rodičia prišli v koncentrákoch o svojich partnerov, deti a aj ďalšiu rodinu. Boli to veľmi zbožní Židia a holokaust ich o vieru neobral. Je to aj príbeh revolty proti ortodoxii a neskoršiemu uvedomeniu, že zachovávanie židovských tradícií je dôležité. Pani Marta svoje skúsenosti ako pedagogička využíva pri výchove mladej generácie aj keď si myslí, že antisemitizmus sa nedá vykoreniť.