Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasty Aktuality.sk


Jul 26, 2023

V najnovšom podcaste portálu Demagóg.sk sa moderátorka Veronika Jursová Prachárová rozprávala so šéfku fact-checkingového tímu Veronikou Hincovou Frankovskou a následne s ekológom a dokumentaristom Erikom Balážom.  

Napriek problémom kolabujúceho zdravotníctva, chýbajúcim miliónom pre samosprávy či nedostatkom učiteľov sú jednou z hlavných tém na politickej scéne útoky medveďov. Debatu ovládajú emócie, nie fakty. Cieľom podcastu bolo zhrnutie toho, čo ukazujú dáta a čo hovoria o danej téme odborníci.

Hincová Frankovská v podcaste hneď na úvod uviedla, že vyjadrenia politikov o premnožených medveďoch vedci nepotvrdili. Rovnako poznamenala, že neexistuje štúdia, ktorá by dokázala súvislosť medzi nárastom počtu medveďov a zintenzívnením ich útokov na ľudí.

Podľa šéfky Demagóg.sk dochádza aj k šíreniu množstva hoaxov, ktoré len prehlbujú strach medzi ľuďmi. Začiatkom tohto roka sa začalo šíriť video s dvoma naháňajúcimi sa medveďmi údajne pri Borinke, obci blízko pri Bratislave, „V skutočnosti sa to stalo pri obci Komjatná. Nebolo to teda v blízkosti ľudských obydlí.“

V druhej časti podcastu Erik Baláž zaspomínal na svoje prvé stretnutia s medveďmi,  „Pásli na tráve. To očakávanie je, že medveď bude obrovský a on je v skutočnosti oveľa menší, ako si človek predstavuje.“ Dlhé hodiny až dni ich pozoroval a oni buď jedli alebo spali, pričom, keď ho zacítili, hneď ušli.

99 percent medveďov sa podľa Baláža správa štandardne a sú plaché. Netypické chovanie majú len tzv. kontajnerové medvede a tie sú na Slovensku dlhé roky, čiže aktuálny stav nie je výnimočný, „Medvede so zmeneným správaním sú väčšinou odstránené z populácie.“

Baláž hovorí, že to, čo sa zmenilo je, že medvede chodia bližšie k obydliam. Ďalej vysvetľuje, že to súvisí s veľkou ponukou potravy – mnoho kukuričných polí a opustené ovocné sady v intraviláne obcí alebo v ich okolí. „Ak je tam vysoká tráva, tak tam majú medvede mesiace veľký kľud, dokonca väčší ako v lese, kde chodia hubári,“ upresňuje Baláž. Navyše sa okolo dedín toľko nepohybujú ľudia aj so zvieratami a strážnymi či pastierskymi psami. „Ruch ustal a je tam kukurica, tak sa medvede približujú,“ dodal Baláž. Riešením nie je odstrel, ale súbor systematických riešení, ktoré vymenúva v podcaste.